5Talenten

Talententest

Talententest

Om met sterke punten te werken is het belangrijk om een gemeenschappelijke talententaal te ontwikkelen. Dat ondersteunt de gesprekken tijdens onze coaching en workshops, maar ook met elkaar in teams en organisaties. Met een talententest creëren we die gezamenlijke talententaal.

De aanpak van 5Talenten is gefundeerd op de Clifton StrengthsFinder. Dat is onze ‘native’ talententaal. Verder werken we regelmatig met de TalentBuilder (DeWulf) of andere talententesten in overleg.

Onze ervaringen met de verschillende testen:

De Clifton StrengthsFinder

De StrengthsFinder van onderzoeksinstituut Gallup, kent 34 talenten, verdeeld over 4 hoofddomeinen (uitvoeren, beïnvloeden, relatiebouwen en denken). De test geeft een overzicht van de top 5 talenten of, tegen een meerprijs, alle 34 talenten. De top 5 omschrijft wat iemand uniek maakt ten opzichte van anderen, door de combinatie van talenten. Geen 2 rapporten zijn hetzelfde, daardoor ervaren mensen het rapport als heel persoonlijk en herkennen zich er vaak goed in. De talenten zijn werkgerelateerd.

Aandachtspunten: de namen van de talenten zijn niet altijd even aansprekend (bijvoorbeeld: onpartijdig of WOO). Daarnaast is het automatisch gegenereerde rapport niet makkelijk leesbaar door het omslachtige taalgebruik. 5Talenten heeft daarom een eigen rapport ontwikkeld, gebaseerd op de Gallup resultaten, maar beter herkenbaar en toepasbaar.

Sterke punten test

De TalentBuilder

De TalentBuilder van Luk DeWulf is een test die 39 talenten onderscheidt. De talenten zijn geclusterd naar hoe je reageert in verschillende situaties Bijvoorbeeld ‘Waar haal ik mijn drive vandaan?’, ‘Hoe los ik problemen op’ of ‘Hoe ga ik om met anderen’. De talenten hebben makkelijk te begrijpen omschrijvingen als kennisspons of foutenspeurneus. De test geeft standaard een talentprofiel met alle 39 talenten op volgorde van dominantie. In het talentprofiel is ook omschreven wat er gebeurt als je je talent overdrijft. De talenten zijn niet alleen gericht op het werk.

Aandachtspunten: elk talent heeft een standaardomschrijving. Daardoor mist het talentprofiel wat nuance. De benamingen van de talenten zijn niet voor iedere professionele omgeving aansprekend als talententaal (Ja zegger, Bezige Bij).

VIA karaktersterktes

VIA Character Strengths onderscheidt 24 positieve karaktereigenschappen of sterke kanten. Deze zijn verdeeld over 6 domeinen: Wijsheid, Moed, de Mensheid, Gerechtigheid, Matigheid en Transcendentie. De sterke kanten reflecteren iemands waarden als persoon, bijvoorbeeld moed, humor of eerlijkheid. De VIA geeft kosteloos een overzicht van alle talenten op hoofdlijnen. Voor verdiepende informatie kunnen, tegen betaling, verschillende rapporten geactiveerd worden.

Aandachtspunt: de sterke kanten zijn wat abstract voor zakelijk gebruik. De talenten hebben standaard omschrijvingen en missen daardoor nuance.

Overige testen

Er zijn meerdere wetenschappelijk onderbouwde testen zoals de DISC, Insights Discovery, Big Five etc. Een StrengthsFinder of andere test kan daar prima naast gebruikt worden om een nog genuanceerder beeld te krijgen van persoonlijkheid en gedrag. Wij delen graag onze ervaringen hiermee. Wil je een specifieke test gebruiken die hier niet genoemd wordt? Vraag naar de mogelijkheden!

wereldwijd hebben meer dan 26 miljoen mensen de StrengthsFinder gedaan

procent van de mensen doet elke dag waar hij of zij het beste in is

de kans dat twee mensen hetzelfde profiel in dezelfde volgorde hebben is 1:33 miljoen