5TalentenTalent in organisaties

In organisaties is verandering de enige constante. Medewerkers moeten zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Werken met talenten helpt daarbij en zorgt dat medewerkers beter kunnen meebewegen.

Talent herkennen is al een mooie stap, maar als je talent niet ‘aanzet’ heb je er niets aan. Het belangrijkste is om de focus op verbeterpunten los te laten en de ruimte te geven om talent te ontwikkelen en ermee te experimenteren. De verbinding te maken met het dagelijks werk, want talentinterventies werken het beste dicht op de werkvloer. Dat kan organisatiebreed, maar werkt ook voor een afdeling of team.

HR advies

HR advies

We verwachten eigenaarschap en eigen regie van medewerkers. Maar onze neiging om te sturen op controle en resultaat is diep geworteld. Tijd om erop te gaan vertrouwen dat medewerkers zelf wel weten wat er moet gebeuren! Wij laten je zien hoe je daarmee kunt beginnen.

Lees meer
Talentgericht leiderschap

Talentgericht leiderschap

Wat zijn jouw talenten als leidinggevende? Hoe zet je die optimaal in? En de talenten van je medewerkers? Wij laten je zien dat je met elk talent op een authentieke manier leiding kunt geven.

Lees meer
Inspiratie & Talentbites

Inspiratie & Talentbites

Sterke punten interventies werken het beste direct op de werkvloer. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn en je kunt prima klein beginnen. Wij hebben verschillende 'hapjes' talent: pick & mix de stukjes die passen bij je vraag.

Lees meer

Wij verzorgen ook lezingen en inspiratiesessies

  • personeelsbijeenkomsten
  • teamdagen
  • MT, OR of RvC

Lekker interactief en inspirerend!